Skip to Main Content

LIFE NarcIS, Naravovarstveni informacijski sistem

LIFE NarcIS, Naravovarstveni informacijski sistem

Akronim: LIFE NarcIS
Skupni proračun projekta: 3.695.411 €
Finančni prispevek EU: 1.971.050 €
Referenca: LIFE19 GIE/SI/000161
Projektni časovni okvir: 1. januar 2021 - 31. december 2024

O projektu

Sistem bo kot enotna vstopna točka povezal informacije iz različnih virov ter omogočal enostavnejši, hitrejši in nazornejši dostop do naravovarstvenih podatkov. V okviru projekta bo konzorcij osmih partnerjev razvil informacijski sistem, ki bo omogočal večjo učinkovitost pri izvajanju naravovarstvene zakonodaje, strateškem načrtovanju varstva narave in nudil boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi. Prispeval bo k skrajšanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. Na voljo bodo orodja za učinkovitejše upravljanje z vrstami, njihovimi življenjskimi prostori in varovanimi območji ter orodja za pregled in vnos podatkov na terenu preko mobilnih naprav. S projektom NarcIS se vzpostavlja hrbtenica za poznejše nadgradnje - digitalizacijo postopkov in uvajanje elektronskega poslovanja.

Ozadje

V Sloveniji obstaja več baz podatkov z naravovarstvenimi podatki, vendar so te večinoma nepovezane in namenjene predvsem uporabi znotraj organizacij, ki jih vzdržujejo. Posledično je tudi standardizacija, izmenjava ter uporaba podatkov slabša, kar zmanjšuje prizadevanja za ohranjanje narave. Podatki večinoma niso dostopni javnosti na sodoben, digitalen način. Sistem, postavljen v okviru projekta NarcIS, bo imel pozitiven učinek na procese odločanja, skrajševanje upravnih postopkov na različnih področjih kot tudi na uspešnejše sodelovanje med javnimi institucijami, ki delujejo na področju varstva narave.

Cilji projekta

  • Namen projekta je vzpostaviti hrbtenico sodobnega naravovarstvenega informacijskega sistema, ki bo kot enotna vstopna točka povezal informacije iz različnih virov ter omogočal enostavnejši, hitrejši in nazornejši dostop do naravovarstvenih podatkov.
  • V okviru projekta bomo razvili vključujoč partnerski program, ki združuje ključne skrbnike podatkov. Z namenom zagotavljanja dolgoročne uporabnosti in trajnosti informacijskega sistema.
  • Razvili bomo orodja za učinkovitejše izvajanje področne zakonodaje in orodja za pregled ter vnos podatkov na terenu prek mobilnih naprav.
  • Podatke bomo pripravili v strojno berljivih formatih, ki bodo omogočali integracijo z ostalimi sistemi. Sistem bo ključnim deležnikom omogočal hitrejše in preglednejše sprejemanje odločitve o varstvu narave in trajnostnem razvoju.
  • S projektom želimo povečati splošno informiranost deležnikov o razpoložljivosti in uporabnosti naravovarstvenih podatkov.

Načrt izvedbe

A: Pripravljalne akcije

A1 Javni razpis za izgradnjo informacijskega sistema in nakup strojne opreme
A2 Komunikacijski načrt in celostna grafična podoba

B: Temeljni ukrepi

B1 Taksonomski katalog
B2 Priprava bioloških podatkov
B3 Priprava podatkov o ohranjanju narave ARSO
B4 Priprava podatkov o ohranjanju narave ZRSVN
B5 Priprava podatkov o ohranjanju narave ZGS, ZZRS in MOP
B6 Razvoj informacijskega sistema in prenos podatkov
B7 Spletni portal in servisi
B8 Zagotavljanje trajnosti delovanja sistema
B9 Replikacija in prenos aktivnosti za zagotovitev trajnosti delovanja IS

C: Spremljanje vpliva projekta

C1 Spremljanje učinkovitosti projekta in socialno-ekonomska študija

D: Ozaveščanje širše javnosti

D1 Ozaveščanje širše javnosti
D2 Ljubiteljska znanost
D3 Vključevanje študentov

E: Vodenje projekta

E1 Vodenje projekta
E2 Povezovanje in razširjanje rezultatov projekta
E3 Revizija projekta
E4 Načrt po koncu projekta LIFE

Program LIFE

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Program LIFE se je začel leta 1992, od leta 1992 je sofinanciral več kot 5500 projektov, za obdobje financiranja 2021-2027 pa bo LIFE prispeval približno 5,4 milijarde EUR.

LIFE NarcIS, Naravovarstveni informacijski sistem, sodi med projekte s prednostnega področja Okoljsko upravljanje in informiranje.

Več informacij: LIFE Programme | LIFE Slovenia

Rezultati

DatumNazivDatotekaAktivnost
24-JAN-2024Programski vmesnik (API) za taksonomski katalogB1
31-DEC-2023Samostojni modul integriran v informacijski sistemB9
31-DEC-2023Testiranje delovne različice spletnega portalaB7
15-DEC-2023Vrednotenje učinkov projekta (testne različice informacijskega sistema)C1
30-AUG-2023Seznam udeležencev opravljenih tečajev usposabljanjaB6
30-AUG-2023Izvedeni tečaji usposabljanjaB6
30-AUG-2023Poročilo o oceni učinkovitosti sistemaB6
28-JUL-2023Podrobni opis funkcij, modulov in procesovShraniB7
21-JUL-2023Objavljen elektronski bilten številka 5D1
27-MAY-2023Uporabniški priročnik oz. smernice za udeležence tečajevB6
15-APR-2023Zaključena faza testiranjaB6
24-FEB-2023Zapis o prevzemu novega informacijskega sistemaB6
16-FEB-2023Objavljen elektronski bilten številka 4D1
31-DEC-2022Pripravljeni biološki podatki za prenos v informacijski sistemB2
30-DEC-2022Vmesno poročiloE1
07-JUL-2022Objavljen elektronski bilten številka 3D1
01-JUL-2022Vzpostavljen taksonomski katalog - prva verzija (10.000 vrst)B1
30-JUN-2022Prenos prvega niza podatkov v informacijski sistemB6
23-JUN-2022Povezan informacijski sistem s podatkovnimi bazami partnerjevB6
04-JAN-2022Objavljen elektronski bilten številka 2D1
13-DEC-2021Določeni protokoli in standardiB6
13-SEP-2021Podpisana pogodba z izvajalcem informacijskega sistemaA1
17-AUG-2021Promocijsko gradivoD1
01-JUL-2021Začetek priprave podatkov o ohranjanju narave za prenos v informacijski sistemB3
30-JUN-2021Vzpostavljen projekt spletne straniD1
30-JUN-2021Ustanovitev odborovB8
30-JUN-2021Objavljen elektronski bilten številka 1D1
31-MAY-2021Celostna grafična podoba - elektronski vodičA2
31-MAY-2021Vzpostavljene informacijske tableD1
13-APR-2021Priročnik za zeleno naročanje in trajnostno vodenjeE1
31-MAR-2021Komunikacijski načrtA2
31-MAR-2021Odobren komunikacijski načrtA2